تغییر مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی

نوع قانون :بخش ششم – عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور

محل صدور : بانک مرکزی

تاریخ :۱۴۰۱/۰۵/۱۰

عنوان قانون :عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و شعب و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور
متن کامل قانون:
اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.