تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ : 1399/02/13

شماره قانون: 230/99/504

عنوان قانون :تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹
متن کامل قانون:

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ طی نامه شماره ۲۳۰/۹۹/۵۰۴ مورخ ۹۹/۰۲/۱۳ توسط معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.