تورم دلاری واردات ایران در زمستان گذشته ۵۴,۷ درصد اعلام شد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران گروه رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی در زمستان ۱۴۰۰ بر مبنای داده‌های دلاری ۵۴.۷ درصد بوده که در مقایسه با تورم ۵۵,۳ درصدی در پاییز سال قبل ۰.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در فصل زمستان ۱۴۰۰، تورم سالانه قیمت کالاهای وارداتی برابر با ۴۷۱.۸ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه ۴۷۸,۳ درصدی در پاییز سال گذشته حدود ۶.۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین این شاخص بر مبنای داده‌های دلاری برابر با ۵۴.۷ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه ۵۵,۳ درصدی در پاییز ۱۴۰۰ حدود ۰.۶ درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و ….» با ۱.۳ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و…» با ۵۹۸.۶ درصد است.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای وارداتی در این فصل نیز به ۴۷۵.۱ درصد رسیده که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۴۵.۹ درصدی در پاییز سال گذشته حدود ۲۹.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین، این شاخص بر مبنای داده‌های دلاری ۵۳.۷ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۴,۹ درصدی پاییز سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۲ درصد کاهش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و ….» با ۰.۶ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …» با ۵۴۹.۵ درصد است.

همچنین در زمستان گذشته، نرخ تورم فصلی کالاهای وارداتی ۵۳.۲ درصد بوده است که در مقایسه با تورم فصلی ۴۸,۶ درصدی در پاییز ۱۴۰۰ حدود ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین، این شاخص بر مبنای داده‌های دلاری ۱۲ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی ۱۲.۱ درصدی پاییز سال گذشته حدود ۰.۱ درصد کاهش داشته است.

در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و…» با ۴.۵ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و …» با ۵۶.۴ درصد است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و …» با ۶.۷- درصد ثبت شده است.

قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است./اتاق بازرگانی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.