جلسه هیات مدیره اتحادیه و بازدید از سه شرکت سمبل شیمی ، شیان آویژه و پیشگامان کالاآوران کاسپین 12 آبان 1399