جلسه هیات مدیره و بازدید میدانی از سه شرکت صنایع مفتولی زنجان ، فولاد خرمدشت تاکستان و کیهان نورد مهام ایرانیان – 15 دیماه 1399