جلسه هیات مدیره و بازدید میدانی از شرکت شوفاژکار (صادرکننده برتر ملی سال 98) و سه شرکت کیمیا تاک ایرانیان ،دانه های رزتاک نگین و زرین تاک آریا – 1 بهمن ماه 1399