حذف مجوز سازمان محیط‌زیست در خصوص واردات محصولات تراریخته

نوع قانون : قانون و دستورالعمل


محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی


تاریخ : 1400/05/06


شماره قانون:

عنوان قانون :


حذف مجوز سازمان محیط‌زیست در خصوص واردات محصولات تراریخته
متن کامل قانون:

️‌حذف مجوز سازمان محیط‌زیست در خصوص واردات محصولات تراریخته موضوع فصول ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۲۰ جدول تعرفه های کتاب مقررات صادرات و واردات


اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.