حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه ای با تصویب مجلس به یک درصد کاهش می یابد

در صورت موافقت مجلس، کاهش حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد است، به یک درصد کاهش می یابد.

لایحه اصلاح بند ه تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور از سوی رئیس جمهور و وزرای صمت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است. در این لایحه آمده است: در سال 1401 نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد است به یک درصد تقلیل می یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد ریال اقدام نماید.

همچنین در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به موجب جزء (1) بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ای تی اس در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی می باشد و در جزء (2) بند مذکور، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ چهاردرصد حقوق گمرکی در صدر بند (1) ماده (1) قانون امور گمرکی صرفا برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرف پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل یافته است.

در این راستا و با توجه به تاثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام شده تولید کالاها و به تبع آن، قیمت مصرف کننده نهایی، لایحه مذکور برای اخذ مجوز کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد است به مجلس تقدیم شده است./اکسپورتنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.