درخواست پیشنهادات اصلاحی در خصوص فرآیندهای مرتبط با ترانزیت و کارنه تیر

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/06/13

عنوان قانون :درخواست پیشنهادات اصلاحی در خصوص فرآیندهای مرتبط با ترانزیت و کارنه تیر
متن کامل قانون:
اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.