دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ : 1399/03/24

عنوان قانون :دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور
متن کامل قانون:

دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ شد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.