دستورالعمل اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

نوع قانون : قانون و دستورالعمل
محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ : 1399/02/09
شماره قانون: 200/99/503
عنوان قانون :دستورالعمل اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشو
متن کامل قانون:
دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۳ مورخ ۹۹/۰۲/۰۹ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.


منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.