دستورالعمل ایجاد فروشگاه های آزاد در مبادی ورودی و خروجی و چگونگی ورود کالا ، فروش و تسویه

نوع قانون : قانون و دستورالعمل


محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی


تاریخ : 1400/03/17


شماره قانون:


عنوان قانون :

دستورالعمل ایجاد فروشگاه های آزاد در مبادی ورودی و خروجی و چگونگی ورود کالا ، فروش و تسویه
متن کامل قانون:اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.