دستورالعمل تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1400

نوع قانون : قانون و دستورالعمل

محل صدور : هیئت محترم وزیران

تاریخ : 1400/03/09


شماره قانون: 18549 /ت 53097


عنوان قانون :

دستورالعمل تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1400

متن کامل قانون:

بانک مرکزی دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.