دستورالعمل معاونت امور گمرکی گمرک ایران در خصوص تعیین تکلیف پارچه های رومبلی حلقوی موجود در گمرکات کشور

نوع قانون : سایر

محل صدور : وزارت اقتصاد و دارائی

تاریخ :1399/12/24

عنوان قانون :دستورالعمل معاونت امور گمرکی گمرک ایران در خصوص تعیین تکلیف پارچه های رومبلی حلقوی موجود در گمرکات کشور
متن کامل قانون:

در لینک ذیل درج شده است.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.