دستورالعمل نحوه برخورد با محموله های گیاهی صادرات برگشتی

نوع قانون : سایر

محل صدور : وزارت جهاد کشاورزی

تاریخ :1400/05/31

عنوان قانون : دستورالعمل نحوه برخورد با محموله های گیاهی صادرات برگشتی
متن کامل قانون:


اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.