دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات

نوع قانون : قانون و دستورالعمل
محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1399/03/27
عنوان قانون :دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات
متن کامل قانون:
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.