دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات

نوع قانون : مقررات ارزی
محل صدور : بانک مرکزی
تاریخ : 1397/03/27
شماره قانون:
عنوان قانون :دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات
متن کامل قانون: توضیح گام به گام نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.