دستور العمل ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

نوع قانون :دستور العمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

محل صدور : سازمان امورمالیاتی کشور

تاریخ :۱۴۰۱/۰4/25

عنوان قانون :دستور العمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
متن کامل قانون:
طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از تاریخ 1401/06/01 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اجرایی می گردد و تمامی اوراق مالیاتی تشخیص/مطالبه ، قطعی ، دعوت به هیات حل اختلاف ،آراءهیات مذکور ، اوراق اجرایی و اخطار ممنوع الخروجی که برای مودی صادر می گردد به صورت خودکار بر روی حساب کاربری وی بارگزاری و پیامک اطلاع رسانی برای مودیان ارسال می گردد.

 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.