رایزنی جدید سازمان توسعه تجارت برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سال 97

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به معاونت ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: صادرکنندگان سال 97 که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود در فاصله زمانی 30 دی ماه 98 تا 30 آبان 99 اقدام کرده اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفا شده خود، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.

حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه ای به غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: با عنایت به مصوبه بیست و هشتمین جلسه کمیته اقدام ارزی مورخ 1400/2/15 در خصوص بهره‌مندی از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان سال 97 که در فاصله زمانی 30/10/1398 تا 30/08/1399 نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نموده اند، خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه پیشنهادی کمیته مزبور به شرح زیر در دستور کار تصویب کمیته ماده 2 چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت قرار گیرد.

صادرکنندگان سال 97 که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود در فاصله زمانی 30 دی ماه 98 تا 30 آبان 99 اقدام کرده اند، به نسبت تعهدات ارزی ایفا شده خود، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد./ اکسپورتنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.