سازمان توسعه تجارت ایران فرمانده تجارت خارجی خواهد شد

معاون وزیر صمت و رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران در مسیری گام خواهد گذاشت که فرماندهی تجارت خارجی کشور را به عهده گیرد، گفت: صنعت نمایشگاهی ابزاری برای توسعه بازار است، البته نمی تواند کل مسیر توسعه را پوشش دهد اما بخش مهمی در کنار بخش خصوصی، بهبود حمل و نقل و غیره است.

«علیرضا پیمان‌پاک» امروز (شنبه) در آیین روز جهانی نمایشگاه‌ها با بیان اینکه فعالیت در دولت سیزدهم از طریق تعیین نقشه راه و برنامه درست کمی آغاز شده است، اظهار داشت: برنامه داشتن با عددگذاری برای رسیدن به اهداف دقیق تر است و به راحتی در معرض نقد گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه توسعه تجارت و صادرات الزاماتی از جمله فراهم کردن شرایط لجستیکی، قانونی و پولی و بانکی دارد، خاطرنشان‌کرد: سازمان توسعه تجارت به سمتی حرکت می کندکه این نهاد فرمانده واحد صادرات کشور باشد و بتوانیم از توانایی، ظرفیت و نظرات بخش های دیگر استفاده کنیم تا سیاستگذاری بهترین و کامل ترین باشد.

رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: فعالان صنعت نمایشگاهی مجریان بخش های توسعه تجارت هستند که به نماینده تجار و صادرکنندگان تبدیل شده و در تعامل با سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون می توانند گسترش بازار را بر عهده بگیرند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت از اجرای سیاست‌ها پشتیبانی می کند، تأکید کرد: کارگروهی باید به عنوان بازوی مشورتی سازمان تشکیل شود تا بسته ها سیاست گذاری را تهیه کنند و به نتیجه برسانند.

وی با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم به دنبال مانع زدایی بودیم، اظهار داشت: سیاست جدید دولت توسعه بازار است که نقش نمایشگاه ها در این بخش باید پیگیری شود.

پیمان‌پاک با اشاره به برقرار نبودن سیستم نرم افزاری مناسب، گفت: باید همانند سیستم جهانی بستری نرم افزاری فراهم شود تا با ساز وکار درست افراد شایسته را شناسایی کنیم تا حمایت ها هدفمند شود.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» تاکید کرد: بر همین اساس حرکت در حوزه صادرات در مرزهای دانش باید در دستور کار قرار بگیرد، به این معنی که از نشست‌های بی تو بی، رمزارزها و غیره استفاده شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه صنعت نمایشگاهی وارد نسل‌های جدیدی شده است، تاکید کرد: با توجه به ورود جهان به مسیری جدید در صنعت و تجارت، باید با نوآوری و دیدگاه جدید به این بخش پرداخته شود که یکی از آنها فناوری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.