ساماندهی صادرات بیلت و بلوم

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : گمرک
تاریخ : 1399/04/22
شماره قانون: 99/436314
عنوان قانون : ساماندهی صادرات بیلت و بلوم
متن کامل قانون: بخشنامه گمرک درخصوص ساماندهی صادرات بیلت و بلوم طی نامه شماره 99/436314 مورخ ۹۹/۰۴/22 ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.