ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/06/10

عنوان قانون :ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم
متن کامل قانون:

️🔹️تمدید مهلت صادرات شمش آلومینیوم اصلی و آلیاژی بمدت سه ماه تا ۳ آذر ۱۴۰۰ برای شرکتهای تولیدکننده معرفی شده بدون نیاز به تایید سیستمی دفتر صنایع معدنی


اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.