ساماندهی صادرات مس کاتد

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/05/19

عنوان قانون :ساماندهی صادرات مس کاتد
متن کامل قانون:

🔹️فهرست واحد‌های مجاز به صادرات محصولات تولیدی بدون تایید سیستمی دفتر صنایع معدنی بمدت سه ماه


اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.