ساماندهی صادرات مفتول مسی

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/06/03

عنوان قانون :ساماندهی صادرات مفتول مسی
متن کامل قانون:

️🔹فهرست واحد‌های مجاز به صادرات مفتول مسی بدون نیاز به تایید و مجوز سیستمی بمدت سه ماه


اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.