سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی در سال های اول و دوم

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : وزارت کشور
تاریخ : 1399/06/03
شماره قانون: 99/51/22431
عنوان قانون : سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی در سال های اول و دوم
متن کامل قانون: سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی در سال های اول و دوم
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.