سهم ۲.۲ درصدی محصولات پلیمری در صادرات غیرنفتی ایران

رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: صنایع پلیمر ۲.۲ درصد از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهند، این در حالی است که ظرفیت نصب شده بیش از ۲۰ میلیون تن بوده و از این ظرفیت حدود ۱۵ میلیون تن خالی است. 

«سعید ترکمان» در نخستین همایش بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری، ادامه داد: صنعت پلیمر ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳.۶ درصد از اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد.

️وی افزود: قیمت تمام شده مهم‌ترین مانع صادرات صنایع پلیمری است. همان طور که مشخص است تولیدکنندگان با قیمت های بالایی مواد اولیه خود را تامین می‌کنند و این موضوع مزیت رقابتی را از آنها برای قیمت‌های تمام شده در بازارهای صادراتی می‌گیرد. 

️ترکمان اظهار داشت: زمانی نفت مهم ترین صادرات کشور بوده است، اما پتروشیمی پس از مدتی وارد جریان صادرات شد و به ارزآوری کشور کمک کرد.

️وی تاکید کرد: اکنون زمان آن رسیده است که صنایع تکمیلی با ارزش افزوده بیشتر صادرات خود را تقویت کنند.

ترکمان بیان‌داشت: رقم واردات در کد ۳۹ از ۱.۹ میلیارد دلار به ۱.۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است و این موضوع در کنار افزایش صادرات می‌تواند نویدبخش پیشرفت هر چه بیشتر باشد.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۰ شاهد افت صاردات پلیمری پتروشیمی بودیم که به حجم حدود ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است.

وی گفت: این در حالی است که صادرات صنایع تکمیلی حدود ۲.۷ میلیارد دلار بوده است.

️ترکمان اظهار داشت: صنایع تکمیلی می‌توانند بازاری جذاب برای صنایع پتروشیمی باشند و در عین حال می توانند صادرات و ارزآوری را برای کشور به نحو احسن انجام دهند.

وی افزود: کمترین قیمت‌ها در جهان به جنوب شرق آسیا باز می‌گردد و بیشترین صادرات مواد اولیه به آن منطقه می رود و رقبای صنایع پایین دستی در چین با قیمت های پایین تر مواد اولیه را به دست می آورند و توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرند.

️رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر گفت: قیمت تمام شده مهم ترین مانع صادرات صنایع پلیمری است، همان طور که مشخص است تولیدکنندگان با قیمت های بالایی مواد اولیه خود را تامین می کنند و این موضوع مزیت رقابتی را از آن‌ها برای قیمت های تمام شده در بازارهای صادراتی می گیرد.

️ترکمان گفت: در این بین گفته می‌شود که شائبه قاچاق، مهم‌ترین مانع اصلاح شیوه قیمت گذاری است.

️وی بیان‌داشت: قاچاق در بازار منطقه ای زمانی رخ خواهد داد که قیمت ها در بازار منطقه به‌طور تقریبی سه برابر بازار داخلی باشد، تنها دوره قاچاق مواد اولیه در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما اکنون با توجه به قیمت‌ها، مستندی در خصوص قاچاق محصولات پتروشیمی وجود ندارد.

این مقام صنفی اظهار داشت: از این رو پیشنهاد می‌شود که بازبینی فرمول قیمت گذاری مواد اولیه تا جایی که رقابت در بازارهای صادراتی هدف صادراتی عادلانه باشد، انجام شود. برای مثال تجار چینی در برخی موارد مواد اولیه خود را ۵۵ درصد ارزان تر از ایران خریداری می کنند، همچنین پیشنهاد دیگر این است که به بازارهای صادراتی هدف با تمرکز بر تعرفه های ترجیحی توجه ویژه شود.

️ترکمان ادامه‌داد: تمرکز بر پیشران های صادراتی همچون بسته بندی، چاپ و طراحی و همچنین استفاده هر چه بیشتر از حمایت‌های اعتباری در خرید مواد اولیه، دیگر پیشنهادات برای تسهیل صادرات صنایع تکمیلی ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.