سهم ۵۲ درصدی کشورهای همسایه از مبادلات تجاری ایران

سخنگوی گمرک گفت: میزان تجارت با همسایگان در هفت ماه گذشته ۶۱ میلیون و ۴۶۶ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش مجموع مبادلات تجاری کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش گمرک، «سید روح اله لطیفی» اظهار داشت: از مجموع تجارت ۹۸ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۸۱ تنی کشور به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۹ دلار در هفت ماه نخست امسال، ۶۱ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۹۶۴ تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۱۹ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۰۵ دلار، مربوط به تبادل کالا با ۱۵ کشور همسایه بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در این مدت ۴۷ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۰۶ تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۵۴ دلار به ۱۵ کشور همسایه صادر شد که ۶۴ درصد وزن و ۵۵درصد ارزش کل صادرات هفت ماهه کشور بوده است.

لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه تصریح کرد: عراق با ۱۹ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۲۰۸ تن به ارزش پنج میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۲۹۳ دلار، ترکیه با ۱۰ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۵۵۶ تن به ارزش سه میلیارد و ۳۹۷ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۲۵۰ دلار، امارات با ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۵۸۹ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۴۸ دلار، افغانستان با ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۹۸۱ تن به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۹۵۵ دلار و پاکستان با یک میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۲۹ تن به ارزش ۶۵۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۳۰ دلار، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به همسایگان بود.

وی افزود: عمان با ۳۲۷ میلیون و ۴۲ هزار و ۴۸۴ دلار، روسیه با ۳۱۷ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۳۹ دلار، آذربایجان با ۲۷۲ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۳۷۲ دلار، ارمنستان با ۱۸۰ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۷۶۵ دلار، ترکمنستان با ۱۷۴ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۹ دلار، قزاقستان با ۹۵ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۷۶۵ دلار، قطر با ۸۵ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۲ دلار، کویت با ۷۶ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۶۹ دلار، بحرین با چهار میلیون و ۱۳۸ هزار و ۲۴۷ دلار و عربستان سعودی با ۴۱ هزار و ۱۸ دلار به ترتیب مقاصد ۱۵گانه صادرات کشور به همسایگان در هفت ماه سال ۱۴۰۰ بودند.

سخنگوی گمرک گفت: در میان ۱۴۳ مقصد صادراتی کشور، عراق در جایگاه دوم، ترکیه در جایگاه سوم، امارات در رتبه چهارم، افغانستان در جایگاه پنجم، پاکستان در جایگاه هفتم، عمان در جایگاه دهم، روسیه در جایگاه یازدهم، جمهوری آذربایجان در جایگاه دوازدهم، ارمنستان در جایگاه پانزدهم، ترکمنستان در جایگاه شانزدهم، قزاقستان در جایگاه بیست و دوم، قطر در جایگاه بیست و سوم، کویت در جایگاه بیست و ششم، بحرین در جایگاه هفتادم و عربستان در جایگاه ۱۲۱ قرار گرفته اند.

وی در خصوص واردات از کشورهای همسایه گفت: از مجموع واردات ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تنی کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۲۴۲ دلاری کشور در هفت ماهه نخست، ۱۳ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۶۵۸ تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۸۵۱ دلار مربوط به واردات از کشورهای دارای مرز زمینی و دریایی با ایران بوده است که ۵۸ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات را شامل می شود.

لطیفی افزود: امارات با فروش ۶ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۸۸۱ تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۹۲۷ دلار در صدر کشورهای طرف معامله با ایران قرار دارد که بیش از ۵۰ درصد وزن و ۶۳ درصد ارزش کالاهای وارداتی به کشور از همسایگان را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: بعد از امارات کشور ترکیه با فروش ۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۲۱ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۷۱ دلار، روسیه با یک میلیون و ۸۶۳ هزار و ۳۳۳ تن به ارزش ۸۵۲ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۹۰۴ دلار، عراق با یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۴۳۸ تن به ارزش ۶۳۰ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۲۱۷ دلار و عمان با ۶۴۱ هزار و ۲۲۵ تن به ارزش ۳۰۳ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۳۱۰ دلار در صدر فروش کالا به ایران در میان همسایگان قرار دارند.

لطیفی در خصوص واردات از  سایر کشورهای همسایه گفت: پاکستان با ۱۶۹ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۸۵۰ دلار، قزاقستان با ۳۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۹۴۶ دلار، جمهوری آذربایجان با هفت میلیون و ۴۲ هزار و ۸۷۱ دلار، ترکمنستان با ۲۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۹۴۷ دلار، ارمنستان با ۱۵ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۲۹۲ دلار، افغانستان با ۹ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۰۰ دلار، کویت با هفت میلیون و ۳۶۶ هزار و ۸۵۳ دلار، قطر با ۶ میلیون و ۸۷ هزار و ۱۴۱ دلار و بحرین با یک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۴۲۲ دلار قرار دارند و عربستان نیز فروش کالایی در هفت ماه گذشته به ایران نداشته است.

لطیفی در خصوص رتبه کشورهای همسایه ایران در میان فروشندگان کالا به ایران، گفت: در میان ۱۴۳ کشور فروشنده کالا به ایران، امارات در رتبه یک، ترکیه در رتبه سوم، روسیه در جایگاه ششم، عراق در جایگاه نهم، عمان در جایگاه دوازدهم، پاکستان در جایگاه بیستم، قزاقستان در جایگاه سی و هفتم، جمهوری آذربایجان در جایگاه و نهم، ترکمنستان در جایگاه چهل و سوم، ارمنستان در جایگاه چهل و هشتم، افغانستان در جایگاه ۵۸، کویت در جایگاه ۶۰، قطر در جایگاه ۶۲ و بحرین در رتبه ۷۹ قرار دارند.

سخنگوی گمرک گفت: تراز تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در این مدت، مثبت یک میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۶۰۳ دلار بوده است.

ایران به عنوان کشوری واقع در قاره آسیا و منطقه خاورمیانه با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق مرزهای زمینی و با جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، عربستان و کویت مرز دریایی دارد که می تواند با افزایش تجارت، از مزایای همسایگی بهره مند شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.