صادرات ایران در ٣٠ سال قبل متوقف ماند/ سهم دانش بنیان ها از صادرات ١ درصد است

غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران: صادرکنندگان نمونه سه سال اخیر وضعیت متفاوتی نسبت به گذشته داشته و صادرات با مشقت، مرارت و با نامهربانی و برخورد اهانت آمیز مواجه بوده است.

در سی سال قبل از سال ١٩٩٠ تا ٢٠٢٠ اگر رقم صادرات را مقایسه کنیم، ایران در صادرات رشد نداشته؛ این درحالی است که در این سی سال صادرات ترکیه هفت برابر و مالزی سه برابر افزایش داشته و در عین حال، بیشتر از نیمی از صادرات کشور را صادرات نفت بوده و بخش عمده ای از ۵٠ درصد باقیمانده نیز خام فروشی بوده است.

اگر صادرات از رشد مناسب برخوردار نبوده و ارزآوری نکند، آینده اقتصاد ایران با چالش مواجه خواهد شد.

علیرغم نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان ها در اقتصاد جهان، سهم شرکتهای دانش بنیان ایرانی در صادرات تنها یک درصد است.

صندوق توسعه ملی برای این بوجود آمده که نگاه بودجه ای به آن صورت نگیرد؛ اما تاکنون بر اساس مفاد اساسنامه ای عمل نشده است.

صادرات در استفاده از منابه صندوق توسعه ملی مظلومترین بخش بوده و از سال ٩٠ تا ٩٩ معادل ٢۶ میلیارد دلار منابع صندوق استفاده شده که سهم بخش خصوصی تنها ده میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه در برخی سالها نیز متقاضی بخش خصوصی برای استفاده از منابع آن نبوده است؛ چراکه باید بر اساس اساسنامه صندوق ده درصد از ریسک از سوی صندوق پذیرفته شود اما این اتفاق نیفتاده است.

موضوع حمل و نقل نیز این روزها باعث آزار صادرکنندگان شده است.

در سالهای قبل برخی غل و زنجیرهایی که به پای صادرات بسته شد نتیجه ای جز خانه نشینی صادرکنندگان و ورود صادرکنندگان بی شناسنامه به این عرصه گردید.

اشتباه دولتها در گذشته برای رفع تعهد ارزی این بود که به جای افزایش عرضه ارز در اقتصاد به سمت کنترل نرخ ارز رفتند و مشکل در همکاری سازمانهای مرتبط با صادرات این است که دستگاههای دولتی در حوزه صادرات با هم هماهنگ نیستند.

اتاق ایران درخواست دارد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت متولی اصلی صادرات باشند و دولت حکم کند سایر دستگاهها خود را با وزارت صمت هماهنگ کنند.

مشارکت اتاق باید در تصمیم گیری ها به عنوان بازیگر باشد نه بازی شونده؛ این در حالی است که باید جلسات شورای عالی صادرات منظم برگزار شود تا حاصل جلسات آن به نفع توسعه صادرات غیرنفتی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.