صادرات سنگ آهن، کنستانتره آهن و گندله سنگ آهن

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور :وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/04/07
شماره قانون: 60/86098
عنوان قانون :صادرات سنگ آهن، کنستانتره آهن و گندله سنگ آهن
متن کامل قانون: بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صادرات سنگ آهن، کنستانتره آهن و گندله سنگ آهن طی نامه شماره 60/86098 مورخ 99/04/07 توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.