صادرکنندگانی که به موقع رفع تعهد ارزی نکنند با چه تنبیهاتی مواجه می‌شوند؟

بر اساس توافقات صورت گرفته در کمیته ماده دو، دولت نه تنبیه را برای صادرکنندگانی که ارز خود را در مهلت تعیین شده به کشور برنگردانند، اعمال کرده که دامنه آن از تعلیق و عدم تمدید کارت بازرگانی، توقف صدور، اصلاح و تمدید ثبت سفارش، عدم صدور مجوزهای واردات و صادرات، توقف ارایه خدمات صرافی و توقف ارایه خدمات بندری تا عدم ارایه تسهیلات در شبکه بانکی و مشوق ها و معافیتهای مالیاتی کشیده شده است.

کمیته ماده دو در جدیدترین تصمیمات خود نوع تنبیهاتی که مشمول صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازنگردانند می‌شود را اعلام کرد که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کارت بازرگانی این صادرکنندگان را تعلیق کرده و تمدید ننماید؛ ضمن اینکه این وزارتخانه مکلف شده تا صدور، اصلاح یا تمدید ثبت سفارش را هم برای این صادرکنندگان متوقف نماید.

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور هر گونه مجوز واردات، صادرات و پروانه تولیدی یا صنفی را برای این صادرکنندگان نخواهد داشت.

همچنین بانک مرکزی اجازه صدور گواهی ثبت آماری یا تخصیص ارز را برای این صادرکنندگان نخواهد داشت.

در عین حال کمیته ماده مصوب کرده تا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات در ارزیابی و اعتبارسنجی مشتران خود را لحاظ نمایند.

از سوی دیگر معافیت ها و مشوق های مالیاتی این صادرکنندگان نیز از سوی سازمان امور مالیاتی حذف خواهد شد.

صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مصوبه کمیته ماده دو مکلف شده تا هر گونه خدمات دهی مرتبط نظیر صدور بیمه نامه های صادراتی و ضمانت نامه را برای این دسته از صادرکنندگان متوقف نماید.

همچنین کمیته ماده دو سازمان بنادر و دریانوردی را مکلف کرده تا محدودیت در ارایه تمامی خدمات بندری و تسهیلات مرتبط را برای این افراد متوقف و از سوی دیگر صرافی‌ها نیز حق ارایه خدمات خرید و فروش، نقل و انتقال ارزی، دریافت خدمات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این افراد را ندارند.

در عین حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز مکلف شده تا حداکثر تا 15 روز آینده، زیرساختهای لازم برای اجرایی شدن مفاد تصمیمات کمیته ماده دو را عملیاتی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.