عدم تعلق مالیات ارزش افزوده صرفاً به کالاهای ترانزیت خارجی ازبین رفته در اثر آتش سوزی یا دیگر سوانح در داخل کشور

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : گمرک
تاریخ : 1399/04/04
شماره قانون: 342231
عنوان قانون :عدم تعلق مالیات ارزش افزوده صرفاً به کالاهای ترانزیت خارجی ازبین رفته در اثر آتش سوزی یا دیگر سوانح در داخل کشور
متن کامل قانون: بخشنامه عدم تعلق مالیات ارزش افزوده صرفاً به کالاهای ترانزیت خارجی ازبین رفته در اثر آتش سوزی یا دیگر سوانح در داخل کشور طی نامه شماره 99/342231 مورخ 1399/04/04 توسط مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.