اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

نوع قانون :بخش نامه

محل صدور : وزارت اقتصاد دارایی
تاریخ :1400/02/21

عنوان قانون :اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی
متن کامل قانون:


 بخشنامه مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛
🔹️اصلاح بخشنامه شماره ۷۰ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۹ موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.