فراخوان پرداخت مشوق صادراتی در قالب کمک هزینه حمل هوایی

فراخوان پرداخت مشوق صادراتی در قالب کمک هزینه حمل هوایی

کالاهای اولویت دار صادراتی به بنگاه های صادراتی

در چارچوب دستورالعمل پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ ابلاغی مقام محترم وزارت به شماره140597/60 مورخ 1401/6/7 به منظور حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات و افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات در بازارهای هدف صادراتی، این سازمان در نظر دارد نسبت به پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کالاهای اولویت دار صادراتی به بنگاه های صادراتی به شرح ذیل اقدام نماید:

((پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کالاهای اولویت دار صادراتی به بنگاه های صادراتی حداکثر 50 درصد هزینه های حمل کالاهای صادراتی تا سقف پنج میلیارد ریال معادل  پانصد میلیون تومان ))

لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند  نسبت به ارائه درخواست کتبی خود به همراه تکمیـل فرم های مربوطه در چارچوب ضوابط پیوست اقدام نمایند.

جامعه هدف :     

1-کلیه صادرکنندگان ایرانی غیردولتی که نسبت به صادرات گروههای کالایی زیر با اولویت 15 کشور همسایه، هند،چین،سوریه،لبنان و کشورهای حوزه اوراسیا اقدام نمایند مشمول حمایت های این شیوه نامه خواهند بود.

2-صنایع دستی، فرش دستباف،محصولات دانش بنیان، دارو، گیاهان دارویی، محصولات فساد پذیر (نظیر آبزیان ، محصولات لبنی ، محصولات کشاورزی و … ) ، زعفران ، خشکبار و سایرکالاهای ایرانی با ارزش افزوده بالا و نمونه های تجاری و نمایشگاهی کالاهای غیرنفتی

 تبصره 1 – صادرکنندگان نمونه، ممتاز و دارای مدال افتخار ملی در اولویت پرداخت می باشند .

تبصره 2 – در صورت تغییر شرایط داخلی و خارجی و اولویت های کالایی و کشوری، سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به اصلاح فهرست کالاها و کشورهای دارای اولویت و نحوه تخصیص کمک هزینه حمل هوایی اقدام خواهد نمود.

تبصره 3- به منظور حمایت از شرکت های بزرگ مقیاس و تقویت زنجیره تامین صادراتی و توسعه صادرات به  کشور چین، در صورتیکه شرکت های دارای پایانه صادراتی اقدام به صادرات نمونه کالا ، کالای تبلیغاتی ویا کالاهایی که برای نخستین بار به چین صادر می شود (با توجه به بعد مسافت با چین) مشمول دریافت کمک هزینه حمل موضوع این شیوه نامه خواهند شد. 

شرایط برخورداری از مشوق صادراتی :

  • کلیه متقاضیان می بایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ( حداقل ۶۰ درصد)  و ارایه اسناد مثبته صادراتی اقدام نمایند.  بدیهی است پرداخت قطعی موضوع این مشوق نیز منوط به رفع تعهدات ارزی به میزان حداقل 60 درصد در زمان پرداخت مشوق می باشد.
  • مهلت پذیرش پرونده های متقاضیان تا تاریخ 15/12/1401 می باشد.متقاضیان پس ازثبت درخواست دریافت مشوق مذکور بصورت مکتوب، نسبت به تحویل اسناد و مدارک مربوطه به دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نمایند.
  • در اجرای بند (ب) ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و به منظور انطباق هزینه انجام شده درخصوص دستگاه ­های اجرایی پرداخت­کننده کمک از دستگاه­های دولتی، لازم است صادرکنندگان و متقاضیان مشوق صادراتی موضوع این بند جهت دریافت مشوق صادراتی در سال 1401 در صورتی که از مشوق های صادراتی در سال 1400 استفاده نموده اند، نسبت به ارائه گزارش دریافت مشوق، تأیید شده با مهر حسابرس یا بازرس قانونی آن شرکت، اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

  • 1)ارایه درخواست مکتوب به سازمان توسعه تجارت ایران(دفتر آماد و پشتیبانی تجاری)
  • 2) تکمیل فرم های مورد نظر (شماره های 1 و 2 و3) از سوی متقاضی
  • 3) ارایه تصویر پروانه های صادراتی ذیربط
  • 4) ارایه اصل و تصویر بارنامه معتبر هوایی ( مربوط به سال 1401)
  • 5) تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت
  • 6) تصویر کارت بازرگانی

سازمان توسعه تجارت ایران

دانلود فرم های مشوق صادراتی در قالب کمک هزینه حمل هوایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.