قدردانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان از مدیر کل امور مالیاتی استان

با پیگیری های اتحادیه صادرکنندگان در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان و همکاری امورمالیاتی قزوین بخش قابل توجهی در حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال از مطالبات ارزش افزوده صادرکنندگان استان مسترد گردید.

از این رو مهندس عبدیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان قزوین با ارسال پیامی از دکتر عباسپور مدیر کل امورمالیاتی استان قدردانی کرد.

۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.