قوانین و مقررات

نوع قانون : بخشنامه محل صدور :گمرک تاریخ : 1399/11/11 شماره قانون:99/1376849 عنوان قانون : بخشنامه درخصوص تعیین وضعیت کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه متن کامل قانون:  بخشنامه گمرک جمهوری …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ : 1399/10/17 شماره قانون: 210/99/71 عنوان قانون : بخشنامه موضوع اجرای همزمان مقررات جزء ۱ بند ج تبصره …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/10/16 شماره قانون:99/1253292 عنوان قانون : بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات کربنات سدیم متن کامل قانون: بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ :1399/10/01 شماره قانون: 200/99/69 عنوان قانون : بخشنامه موضوع ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/08/21 شماره قانون: 996473 عنوان قانون : نحوه اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص ترخیص کالاهای رسوبی از بنادر …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و داراییتاریخ : 1399/08/10 شماره قانون: 80/120429 عنوان قانون : مصوبات چهل و سومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشورتاریخ : 1399/08/05 شماره قانون: 200/99/518 عنوان قانون : بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارایی تاریخ : 1399/07/28 شماره قانون: 80/113976 عنوان قانون : مصوبات چهل و دومین نشست هیات مقررات زدایی و …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور :وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/07/13 شماره قانون: 99/129002 عنوان قانون : لزوم ثبت کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در سامانه …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور :معاون اول رییس جمهور تاریخ : 1399/06/31 شماره قانون: 44610عنوان قانون : بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 99 متن کامل قانون: بسته …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/06/31شماره قانون: 99/755400عنوان قانون : بسته حمایت از صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران متن کامل قانون: بسته حمایت از صادرات …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : وزارت کشور تاریخ : 1399/06/24 شماره قانون: 190403 عنوان قانون : امکان افزایش دوران تأمین مالی تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده ناشی …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ : 1399/06/19 شماره قانون: 190403 عنوان قانون : بخشنامه بانک مرکزی درخصوص چک برگشتی متقاضیان، ذی نفعان …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/06/03 شماره قانون: 2712 عنوان قانون : مساعدت سازمان ملی استاندارد در ترخیص محموله های وارداتی …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : وزارت کشور تاریخ : 1399/06/03 شماره قانون: 99/51/22431 عنوان قانون : سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی در سال های …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/05/08 شماره قانون: 99/449069 عنوان قانون : ممنوعیت صادرات اکسیژن مدیکال، گازی طبی و صنعتی متن کامل قانون: ممنوعیت صادرات …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/04/25 شماره قانون: 99/449069 عنوان قانون : ساماندهی صادرات محصولات فولادی متن کامل قانون: بخشنامه گمرک درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/04/25 شماره قانون: 99/449305 عنوان قانون : ساماندهی صادرات بیلت و بلوم متن کامل قانون: بخشنامه گمرک درخصوص تعیین عوارض …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/04/22 شماره قانون: 99/436314 عنوان قانون : ساماندهی صادرات بیلت و بلوم متن کامل قانون: بخشنامه گمرک درخصوص ساماندهی صادرات بیلت …

نوع قانون : بخشنامه محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/04/20 شماره قانون: 60/98535 عنوان قانون : تصمیمات یکصد و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار متن …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : سایر تاریخ : 1399/11/15 شماره قانون: 60/270193 عنوان قانون : مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : سایر تاریخ : 1399/10/22 شماره قانون: 60/254296 عنوان قانون :مصوبات یکصد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن کامل …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : سایر تاریخ : 1399/10/16 شماره قانون: 60/248823 عنوان قانون :مصوبات یکصد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن کامل …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/10/16 شماره قانون: 117691 عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص تعیین اصلاحات تعرفه ای (۱۴۰) ردیف تعرفه شامل کاهش سود …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارایی تاریخ : 1399/10/06 شماره قانون: 80/152338 عنوان قانون : مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور :سایر تاریخ : 1399/10/01 شماره قانون: 60/233607 عنوان قانون :مصوبات یکصد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن کامل قانون: …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : سایر تاریخ : 1399/08/11 شماره قانون: 60/194222 عنوان قانون :مصوبات نود و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن کامل …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : سایر تاریخ : 1399/08/03 شماره قانون: 60/187459 عنوان قانون :مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن کامل …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/08/03 شماره قانون: 87277 عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص بهبود محیط کسب و کار و ثبت و دریافت شناسه …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/07/30 شماره قانون: 86573 عنوان قانون :الحاق تبصره به بند ۱ تصویبنامه هیات وزیران موضوع شرایط استفاده از …

نوع قانون : تصویبنامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/07/30 شماره قانون: 86568 عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص تکلیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه دقیق …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/07/05 شماره قانون: 75273 عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارایی تاریخ : 1399/06/16 شماره قانون: 85525 عنوان قانون :مصوبات چهل و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/06/10 شماره قانون: 63900 عنوان قانون :اصلاح تصویبنامه موضوع اعطای تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون دلار به …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارایی تاریخ : 1399/06/05 شماره قانون: 81135 عنوان قانون :مصوبات چهلمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارایی تاریخ : 1399/05/01 شماره قانون: 60255 عنوان قانون : مصوبات سی و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/04/31 شماره قانون: 46808 عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه شماره ۲۰۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ متن کامل …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/04/31 شماره قانون: 46823 عنوان قانون : تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/04/29 شماره قانون: 45403 عنوان قانون : مجاز بودن واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/04/15 شماره قانون: 39228 عنوان قانون : تصویبنامه درخصوص تکلیف دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) نسبت به ثبت …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/08/06 شماره قانون: 60/178928 عنوان قانون : دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/04/11 شماره قانون: 385023 عنوان قانون :دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ : 1399/03/27 عنوان قانون :دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات متن کامل قانون: …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/03/27 شماره قانون: 311827 عنوان قانون :دستورالعمل سیستمی شدن مجوزهای ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادراتی …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ : 1399/03/24 عنوان قانون :دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ : 1399/03/11 شماره قانون: 99/64445 عنوان قانون : تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : معاونت حقوقی رئیس جمهور تاریخ : 1399/02/23 شماره قانون: 16624 عنوان قانون :دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی متن کامل …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ :1399/02/21 شماره قانون: 200/99/506 عنوان قانون :شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ : 1399/02/15 شماره قانون: 200/99/505 عنوان قانون :نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : مجلس شورای اسلامی تاریخ : 1399/02/15 شماره قانون: 13102 عنوان قانون :قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ : 1399/02/13 شماره قانون: 230/99/504 عنوان قانون :تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۱۳۹۸ و بهار …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ : 1399/02/09 شماره قانون: 200/99/503 عنوان قانون :دستورالعمل اجرای جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ : 1399/01/06 شماره قانون: 230/162 عنوان قانون :تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : مجلس شورای اسلامی تاریخ : 1391/05/16 شماره قانون: 22/26060 عنوان قانون :قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سازمان تامین اجتماعی شماره قانون: 47 عنوان قانون :ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی متن کامل قانون: کارفرمایان مکلفند صورت مزد و …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سازمان تامین اجتماعی عنوان قانون :قوانین و مقررات و بخشنامه های مربوط به پیمان ها متن کامل قانون: تصویبنامه مصوب جلسه …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سایر عنوان قانون :دستورالعمل مراحل تشکیل پرونده تجار متن کامل قانون: دستورالعمل مراحل تشکیل پرونده تجار توسط کارگروه پایش رفتارهای تجاری …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سایر عنوان قانون :بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1399 متن کامل قانون: دانلود     

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سازمان تامین اجتماعی شماره قانون: 28 عنوان قانون :ماده 28 قانون تأمین اجتماعی متن کامل قانون: منابع درآمد سازمان به‌شرح ذیل …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : سازمان تامین اجتماعی شماره قانون: 34 عنوان قانون :ماده‌ 34 قانون تامین اجتماعی متن کامل قانون: در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ …

نوع قانون : مقررات ارزی محل صدور : بانک مرکزی تاریخ : 1397/03/27 شماره قانون: عنوان قانون :دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات متن کامل قانون: توضیح گام …

نوع قانون : مقررات ارزی محل صدور :وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاریخ : 1397/08/29 شماره قانون: 60/224971 عنوان قانون :نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ی …

نوع قانون : مقررات ارزی محل صدور :سایر تاریخ : 1397/08/19 شماره قانون: 97/100/38922 عنوان قانون : انواع روشهای بازگردانی ارز – سال 97 متن کامل قانون: در این فایل …

نوع قانون بخشنامه محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ 1399/02/21 شماره قانون 210/99/17 عنوان قانون حق تمبر بروات اسنادی / ارزی متن کامل قانون: بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع …

نوع قانون : سایر محل صدور : مجلس شورای اسلامی تاریخ :1399/06/15 عنوان قانون :طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متن کامل قانون: طرح اصلاح قانون بهبود …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/04/21 عنوان قانون :راهنمای گام به گام اخذ و استفاده از گواهی امضای الکترونیک (توکن) متن …

نوع قانون : سایر محل صدور :وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/03/24 عنوان قانون :مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت سفارش جو، ذرت، کنجاله سویا متن …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/03/17 شماره قانون: 60/46940 عنوان قانون :لغو موقت الزام صادرات سیمان از طریق بورس کالا متن …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/02/16 شماره قانون: 60/46012 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر متن کامل قانون: ابلاغیه ساماندهی …

نوع قانون :سایر محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/01/30 شماره قانون: 60/30827 عنوان قانون :لغو عوارض صادرات پیاز متن کامل قانون: ابلاغیه حذف عوارض صادرات …

نوع قانون : سایر محل صدور :سایر تاریخ : 1399/01/17 عنوان قانون :لیست اقلام قابل تبادل میان ایران و ارمنستان متن کامل قانون: لیست اقلام قابل تبادل میان ایران و …

نوع قانون : سایر محل صدور : دیوان عدالت اداری عنوان قانون :مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تامین اجتماعی متن کامل قانون: گزارش تحلیلی آرای دیوان …