قوانین و مقررات

نوع قانون :بخش نامه محل صدور :معاونت فنی و حقوقی مالیاتی تاریخ :1400/04/24 عنوان قانون :تسلیم اظهارنامه‌ها و اوراق مالیاتی متن کامل قانون: بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مهلت …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/22 عنوان قانون :نحوه تعیین ارزش پرونده های کالای دخانی مکشوفه قاچاق مربوط به قبل از برگشت …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/21 عنوان قانون :ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی متن کامل قانون: 🔹اعلام برخی تولیدکنندگان مجاز به صادرات مواد …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/22 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر متن کامل قانون: اعلام فهرست واحد‌های مجاز به …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/21 عنوان قانون :ابلاغ موافقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با پیشنهاد گمرک متن کامل …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/19 عنوان قانون :نتایج استاندارد سازی و کدگذاری مایعات گازی صادراتی متن کامل قانون: ارسال نتایج استاندارد …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/19 عنوان قانون :ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی متن کامل قانون: اعلام برخی تولیدکنندگان مجاز به صادرات مواد …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/13 عنوان قانون :نحوه رسیدگی به ارزش کالای قاچاق ورودی و صدوری و چگونگی رسیدگی به اعتراضات …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/06 عنوان قانون :تأکید بر ارسال پاسخ مستند و مستدل به استعلامات شعب تعزیرات حکومتی در پرونده‌های …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/05 عنوان قانون :ابلاغ فهرست ۵۸ ردیف تعرفه کالاهایی که در مراحل ثبت سفارش و ترخیص نیاز …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/02 عنوان قانون :رسیدگی و ارزیابی دقیق محموله های وارداتی لاستیک متن کامل قانون: لزوم رسیدگی و …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/01 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع تخت ( ورق ) متن کامل قانون: ساماندهی صادرات …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/01 عنوان قانون :ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات بذر ذرت هیبریدی با شماره تعرفه 10051000 متن کامل قانون: …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/06 عنوان قانون :بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/03/31 عنوان قانون :نحوه بررسی و تعیین ارزش کالاهای اساسی گروه کالایی یک و اقلام مورد شمول …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/03/30 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی متن کامل قانون: امکان برخی محصولات با تعرفه های اعلام …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ :1400/03/30 عنوان قانون :بخشنامه در خصوص مهلت ورود کالا و ارائه اسناد حمل متن کامل قانون: اطلاعات …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/03/29 عنوان قانون :بخشنامه دفتر ارزش گمرک ایران در خصوص لولای کابینت متن کامل قانون: 🔹تاکید بر …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ :1400/03/30 عنوان قانون :مهلت ورود کالا و ارائه اسناد حمل متن کامل قانون: اطلاعات کامل در لینک …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/02/26 عنوان قانون :رفع ممنوعیت صادرات پاکت کاغذی سیمان متن کامل قانون: ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات پاکت …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ :1400/04/20 عنوان قانون :امکان پذیر شدن مهلت واردات سهمیه شرکت های تعاونی مرزنشینان …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور :مجلس شورای اسلامی تاریخ :1400/03/02 عنوان قانون :تعیین تکلیف نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی و مأخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی تا زمان …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ :1400/03/19 عنوان قانون :مصوبات جدید هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ :1400/03/18 عنوان قانون :ابلاغ مصوبات نشست مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور :هیئت وزیران تاریخ :1400/02/19 عنوان قانون :آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : بانک مرکزی تاریخ :1400/01/21 عنوان قانون :تصویب بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1400-1397 متن کامل قانون: مهمترین رئوس …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک تاریخ :1400/01/16 عنوان قانون :ابلاغ تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : سایر تاریخ : 1399/11/15 شماره قانون: 60/270193 عنوان قانون : مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : سایر تاریخ : 1399/10/22 شماره قانون: 60/254296 عنوان قانون :مصوبات یکصد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن کامل …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : سایر تاریخ : 1399/10/16 شماره قانون: 60/248823 عنوان قانون :مصوبات یکصد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن کامل …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/10/16 شماره قانون: 117691 عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص تعیین اصلاحات تعرفه ای (۱۴۰) ردیف تعرفه شامل کاهش سود …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارایی تاریخ : 1399/10/06 شماره قانون: 80/152338 عنوان قانون : مصوبات چهل و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور :سایر تاریخ : 1399/10/01 شماره قانون: 60/233607 عنوان قانون :مصوبات یکصد و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن کامل قانون: …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : سایر تاریخ : 1399/08/11 شماره قانون: 60/194222 عنوان قانون :مصوبات نود و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن کامل …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : سایر تاریخ : 1399/08/03 شماره قانون: 60/187459 عنوان قانون :مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متن کامل …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/08/03 شماره قانون: 87277 عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص بهبود محیط کسب و کار و ثبت و دریافت شناسه …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/07/30 شماره قانون: 86573 عنوان قانون :الحاق تبصره به بند ۱ تصویبنامه هیات وزیران موضوع شرایط استفاده از …

نوع قانون : تصویبنامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/07/30 شماره قانون: 86568 عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص تکلیف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به محاسبه دقیق …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : هیئت وزیران تاریخ : 1399/07/05 شماره قانون: 75273 عنوان قانون :تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و …

نوع قانون : تصویب نامه محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارایی تاریخ : 1399/06/16 شماره قانون: 85525 عنوان قانون :مصوبات چهل و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی تاریخ : 1400/04/22 شماره قانون: 1400/529866 عنوان قانون : 📌 تأکید بر تعیین ماهیت مواد شیمیایی صادراتی …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی تاریخ : 1400/04/06 شماره قانون: 200/1400/513 عنوان قانون : دستورالعمل شماره ۵۱۳ مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ سازمان …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت صنعت،معدن و تجارت تاریخ : 1400/01/18 شماره قانون: عنوان قانون : ماده 119 قانون امور گمرکی متن کامل قانون: ️‌ شیوه …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ : 1400/03/29 شماره قانون: 1400/408658 عنوان قانون : ماده ۴۵ قانون امور گمرکی متن کامل قانون: …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :سازمان تامین اجنماعی تاریخ : 1400/03/27 شماره قانون: 1000/1400/2531 عنوان قانون : بخشودگی جرایم بیمه ای ۱۴۰۰ متن کامل قانون: سازمان تامین …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ : 1400/03/30 شماره قانون: 1400/413262 عنوان قانون : ماده ۴۵ قانون امور گمرکی متن کامل قانون: …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ : 1400/03/29 شماره قانون: 1400/408658 عنوان قانون : ماده ۴۵ قانون امور گمرکی متن کامل قانون: …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ : 1400/03/25 شماره قانون: 1400/389223 عنوان قانون : دستورالعمل تکمیلی ایجاد فروشگاه آزاد در خصوص نحوه …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور :وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ : 1400/03/17 شماره قانون: عنوان قانون : دستورالعمل ایجاد فروشگاه های آزاد در مبادی ورودی و …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : هیئت محترم وزیران تاریخ : 1400/03/09 شماره قانون: 18549 /ت 53097 عنوان قانون : دستورالعمل تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی تاریخ : 1400/01/23 شماره قانون: د/200/2694 عنوان قانون : بخشودگی جرائم قابل بخشش …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ : 1400/01/23 شماره قانون: عنوان قانون : شرایط جدید برخورداری از بخشودگی‌های جرایم مالیاتی متن …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/12/28 شماره قانون: 99/1648806 عنوان قانون : دستورالعمل نحوه ی اخذ ضمانت نامه بانکی در سال 1400 متن …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/08/06 شماره قانون: 60/178928 عنوان قانون : دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/04/11 شماره قانون: 385023 عنوان قانون :دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ : 1399/03/27 عنوان قانون :دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات متن کامل قانون: …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : گمرک تاریخ : 1399/03/27 شماره قانون: 311827 عنوان قانون :دستورالعمل سیستمی شدن مجوزهای ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادراتی …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ : 1399/03/24 عنوان قانون :دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاریخ : 1399/03/11 شماره قانون: 99/64445 عنوان قانون : تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله …

نوع قانون : قانون و دستورالعمل محل صدور : معاونت حقوقی رئیس جمهور تاریخ : 1399/02/23 شماره قانون: 16624 عنوان قانون :دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی متن کامل …

نوع قانون :تصویب نامه محل صدور : سازمان صنعت،معدن و تجارت تاریخ :1400/03/23 عنوان قانون :ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 1397 به روش فروش اسکناس متن کامل قانون: اطلاعات کامل …

نوع قانون :تصویب نامه محل صدور : سازمان صنعت،معدن و تجارت تاریخ :1400/03/30 عنوان قانون :ابلاغ مصوبه کمیته اقدام ارزی در خصوص پیش دریافت قبل از تاریخ 1397/01/22 متن کامل …

نوع قانون :بخش نامه محل صدور : شورایعالی هماهنگی اقتصادی تاریخ :1400/01/21 عنوان قانون :بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ متن کامل قانون: بسته سیاستی برگشت …

نوع قانون : مقررات ارزی محل صدور : بانک مرکزی تاریخ : 1397/03/27 شماره قانون: عنوان قانون :دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات متن کامل قانون: توضیح گام …

نوع قانون : مقررات ارزی محل صدور :وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاریخ : 1397/08/29 شماره قانون: 60/224971 عنوان قانون :نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ی …

نوع قانون : مقررات ارزی محل صدور :سایر تاریخ : 1397/08/19 شماره قانون: 97/100/38922 عنوان قانون : انواع روشهای بازگردانی ارز – سال 97 متن کامل قانون: در این فایل …

نوع قانون بخشنامه محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ 1399/02/21 شماره قانون 210/99/17 عنوان قانون حق تمبر بروات اسنادی / ارزی متن کامل قانون: بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/13 عنوان قانون : مجوز ترخیص و ورود از وزارت بهداشت جهت محصولات غذایی تولید شده متن …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/19 عنوان قانون : موز – واردات در مقابل صادرات متن کامل قانون: 🔹️ نامه معاون فنی …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/04/05 عنوان قانون : باز شدن قفل سیستمی گروههای کالایی 4 و 27 متن کامل قانون: باز …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت ،معدن و تجارت تاریخ :1400/02/15 عنوان قانون : فهرست ۶١ قلم ماشین الات و تجهیزات وارداتی مشمول معافیت گمرکی متن کامل …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت اقتصاد و دارائی تاریخ :1400/02/27 عنوان قانون : تعدد در صدور بخشنامه های صادراتی متن کامل قانون: نامه معاون فنی گمرک ایران …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت اقتصاد و دارائی تاریخ :1399/12/24 عنوان قانون :دستورالعمل معاونت امور گمرکی گمرک ایران در خصوص تعیین تکلیف پارچه های رومبلی حلقوی موجود …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت ،معدن و تجارتتاریخ :1400/02/06 عنوان قانون :فهرست ممنوعیت‌های وارداتی به اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۲۱ متن کامل قانون: 🔹️دولت اقلیم …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت امور اقتصاد دارایی سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ :1400/02/01 عنوان قانون :نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت امور اقتصاد داراییتاریخ :1400/01/30 عنوان قانون :ابلاغ رفع ممنوعیت صادرات شتر نر و مولد تحت ردیف تعرفه 010613 بصورت مجاز مشروط و …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت امور اقتصاد دارایی تاریخ :1400/01/29 عنوان قانون :ابلاغ بلامانع بودن صادرات دنبه حیوانی و تاکید بر شمول عوارض صادراتی بر صادرات پیه …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت امور اقتصاد دارایی تاریخ :1400/01/31 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی متن کامل قانون: صدور مجوز صادرات محصولات تولیدی صادراتی سه شرکت …

نوع قانون : سایر محل صدور : مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایرانتاریخ :1399/12/26 عنوان قانون :بسته حمایتی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات برای صادرکنندگان نمونه …

نوع قانون : سایر محل صدور : مؤسسه داوری دیبا تاریخ :عنوان قانون : احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور متن کامل قانون: احکام مالیاتی قانون بودجه سال …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت ،معدن و تجارت تاریخ :1400/01/17عنوان قانون :مصوبات قانون بودجه‌ سال 1400 مرتبط با تجارت خارجی متن کامل قانون: مصوبات قانون بودجه …

نوع قانون : سایر محل صدور : مجلس شورای اسلامی تاریخ :1399/06/15 عنوان قانون :طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متن کامل قانون: طرح اصلاح قانون بهبود …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/04/21 عنوان قانون :راهنمای گام به گام اخذ و استفاده از گواهی امضای الکترونیک (توکن) متن …

نوع قانون : سایر محل صدور :وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/03/24 عنوان قانون :مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت سفارش جو، ذرت، کنجاله سویا متن …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/03/17 شماره قانون: 60/46940 عنوان قانون :لغو موقت الزام صادرات سیمان از طریق بورس کالا متن …

نوع قانون : سایر محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/02/16 شماره قانون: 60/46012 عنوان قانون :ساماندهی صادرات محصولات سیمان و کلینکر متن کامل قانون: ابلاغیه ساماندهی …

نوع قانون :سایر محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ : 1399/01/30 شماره قانون: 60/30827 عنوان قانون :لغو عوارض صادرات پیاز متن کامل قانون: ابلاغیه حذف عوارض صادرات …

نوع قانون : سایر محل صدور :سایر تاریخ : 1399/01/17 عنوان قانون :لیست اقلام قابل تبادل میان ایران و ارمنستان متن کامل قانون: لیست اقلام قابل تبادل میان ایران و …

نوع قانون : سایر محل صدور : دیوان عدالت اداری عنوان قانون :مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تامین اجتماعی متن کامل قانون: گزارش تحلیلی آرای دیوان …