لغو موقت الزام صادرات سیمان از طریق بورس کالا

نوع قانون : سایر
محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/03/17
شماره قانون: 60/46940
عنوان قانون :لغو موقت الزام صادرات سیمان از طریق بورس کالا
متن کامل قانون:
لغو موقت الزام صادرات سیمان از طریق بورس کالا طی نامه شماره 60/46940 مورخ 17/02/1399 توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ابلاغ شد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.