لیست اقلام قابل تبادل میان ایران و ارمنستان

نوع قانون : سایر
محل صدور :سایر
تاریخ : 1399/01/17
عنوان قانون :لیست اقلام قابل تبادل میان ایران و ارمنستان
متن کامل قانون:
لیست اقلام قابل تبادل میان ایران و ارمنستان طی نامه شماره 17/52/ص مورخ 1399/01/17 توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام شد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.