ماده‌ ۴۰ قانون تامین اجتماعی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل
محل صدور : سازمان تامین اجتماعی
شماره قانون: 40
عنوان قانون :ماده‌ ۴۰ قانون تامین اجتماعی
متن کامل قانون:
در صورتی‌ که‌ کارفرما از ارسال‌ صورت‌ مزد مذکور در ماده‌ ۳۹ این‌ قانون‌ خودداری‌ کند سازمان‌ می‌تواند حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و از کارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نماید.

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.