ماده‌ 34 قانون تامین اجتماعی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل
محل صدور : سازمان تامین اجتماعی
شماره قانون: 34
عنوان قانون :ماده‌ 34 قانون تامین اجتماعی
متن کامل قانون:
در صورتی‌ که‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یا چند کارفرما کار کند هر یک‌ از کارفرمایان‌ مکلفند به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ که‌ می‌پردازند حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ را از مزد یا حقوق‌ او کسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.