مالیات «علی الرأس» تنها با وجود اطلاعات شفاف حذف می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف هستیم.

 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه ۷ فروردین ماه، از مجموعه طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و دستاوردهای آن بازدید کرد. وی در این بازدید ضمن گفتگو با کارکنان معاونت فناوری‌های مالیاتی، بر ضرورت توجه به مقوله فناوری اطلاعات در مجموعه برنامه‌های تحول آفرین دولت تاکید کرد.

وزیر اقتصاد فناوری اطلاعات را عامل پویایی، گردش روان اطلاعات و به صورت خاص در دستگاه مالیاتی، عامل تشخیص واقعی و عادلانه مالیات بیان کرد که با تکیه بر آن، امکان فرار مالیاتی از یکسو و نیز امکان اجحاف در حق مؤدیان به کمترین میزان کاهش می‌یابد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدای این بازدید، گزارشی از پیشرفت طرح جامع مالیاتی و دستاوردهای حاصله ارائه کرد و افزود: هوشمندسازی نظام مالیاتی، از مهمترین برنامه‌های سازمان در سال‌جاری محسوب می‌شود.

منظور خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف است و ارائه اظهارنامه برآوردی از سوی سازمان نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی انجام می‌گیرد.

گفتنی است در این بازدید، اهم اقدامات و برنامه‌های حوزه‌های مختلف معاونت فناوری‌های مالیاتی اعم از حوزه زیرساخت و امنیت، حوزه فناوری اطلاعات و حوزه علوم داده‌های مالیاتی و ساختار تشکیلات مرتبط با هر یک برای وزیر اقتصاد و حاضرین تشریح شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از استماع گزارش حوزه‌های مختلف معاونت فناوری‌های مالیاتی، عنوان کرد: نظام مالیات ستانی هوشمند تنها معبر موجود به سمت اقتصاد شفاف و دانش بنیان است و با توجه به اینکه در چهار یا پنج سال اخیر نیز بستر فوق العاده ای به لحاظ قوانین برای عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شده، انتظار می‌رود، شاهد تلاش ویژه و خروجی چشمگیرتری از این سازمان باشیم و از این به بعد قدرت پردازش و هوشمند شدن نوع نگاه سازمان امور مالیاتی کشور است که تعیین کننده خواهد بود.

در بخش پایانی این بازدید، بخش‌های مختلف طرح جامع مالیاتی به ویژه سامانه‌های پردازش و بهره برداری از اطلاعات مرتبط با پایگاه اطلاعات مؤدیان، شامل سامانه جستجوی اطلاعات مالیاتی، سامانه پالایش و الحاق اطلاعات به پرونده‌های مالیاتی، سامانه بررسی و پیگیری تشکیل پرونده مؤدیان شناسایی شده، سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی و سامانه برآورد ریسک مؤدیان و اظهارنامه برآوردی، مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.