مجوز ترخیص و ورود از وزارت بهداشت جهت محصولات غذایی تولید شده

نوع قانون : سایر

محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارائی

تاریخ :1400/04/13

عنوان قانون : مجوز ترخیص و ورود از وزارت بهداشت جهت محصولات غذایی تولید شده
متن کامل قانون:


عدم نیاز به مجوز ترخیص و ورود از وزارت بهداشت جهت محصولات غذایی تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای پروانه ساخت و کد IRC از سوی وزارت بهداشت در هنگام ورود به سرزمین اصلی

اطلاعات کامل در لینک ذیل می باشد
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.