مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر سال 98 استان قزوین – پنجم تیرماه سال 99