مساعدت سازمان ملی استاندارد در ترخیص محموله های وارداتی در پذیرش گواهی بازرسی در مبدا و حتی نمونه برداری در حین تخلیه

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/06/03
شماره قانون: 2712
عنوان قانون : مساعدت سازمان ملی استاندارد در ترخیص محموله های وارداتی در پذیرش گواهی بازرسی در مبدا و حتی نمونه برداری در حین تخلیه
متن کامل قانون: مساعدت سازمان ملی استاندارد در ترخیص محموله های وارداتی در پذیرش گواهی بازرسی در مبدا و حتی نمونه برداری در حین تخلیه
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.