مشوق های صادراتی 99

moshavegh

شیوه نامه های پرداخت مشوق های صادراتی سال 1399

  • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه ایجاد دفاتر فروش و بازاریابی بنگاه های صادراتی ایرانی در بازارهای هدف
  • شیوه نامه کمک هزینه اعزام هیات تجاری-بازاریابی در حوزه صادرات و تجارت بین الملل
  • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه پذیرش هیات های تجاری – سرمایه گذاری
  • پرداخت کمک هزینه ثبت علائم و نام تجاری کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف
  • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه حضور درنمایشگاه های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه های اختصاصی در بازارهای هدف
  • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه راه اندازی مراکز تجاری و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف
  • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه بازاریابی و تبلیغات، اطلاع رسانی،مشاوره، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات
  • شیوه نامه کمک هزینه اعزام هیات تجاری-بازاریابی در حوزه صادرات و تجارت بین الملل
  • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کالاهای صادراتی