مشوق های صادراتی

moshavegh

شیوه نامه های پرداخت مشوق های صادراتی 

 • شیوه نامه اجرایی پرداخت مشوق های صادراتی (موضوع ماده 4بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1400)
 • بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال1400
 • شیوه نامه حمایت از توانمند سازی صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (سال1399)
 • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه ایجاد دفاتر فروش و بازاریابی بنگاه های صادراتی ایرانی در بازارهای هدف(سال1399)
 • شیوه نامه کمک هزینه اعزام هیات تجاری-بازاریابی در حوزه صادرات و تجارت بین الملل (سال1399)
 • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه پذیرش هیات های تجاری – سرمایه گذاری (سال1399)
 • پرداخت کمک هزینه ثبت علائم و نام تجاری کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف (سال1399)
 • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه حضور درنمایشگاه های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه های اختصاصی در بازارهای هدف (سال1399)
 • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه راه اندازی مراکز تجاری و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف (سال1399)
 • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه بازاریابی و تبلیغات، اطلاع رسانی،مشاوره، آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات (سال1399)
 • شیوه نامه کمک هزینه اعزام هیات تجاری-بازاریابی در حوزه صادرات و تجارت بین الملل (سال1399)
 • شیوه نامه پرداخت کمک هزینه حمل هوایی کالاهای صادراتی (سال1399)