مصوبات سی و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

نوع قانون : تصویب نامه

محل صدور : وزارت امور اقتصاد و دارایی

تاریخ : 1399/05/01

شماره قانون: 60255

عنوان قانون : مصوبات سی و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
متن کامل قانون:

مصوبات سی و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی نامه شماره ۶۰۲۵۵ مورخ ۹۹/۰۵/۰۱ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.
 

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.