مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت سفارش جو، ذرت، کنجاله سویا

نوع قانون : سایر
محل صدور :وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/03/24
عنوان قانون :مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت سفارش جو، ذرت، کنجاله سویا
متن کامل قانون:
جدول مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت سفارش جو، ذرت، کنجاله سویا

منبع: اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.