معافیت مالیاتی ۳۰ واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین مجددا برقرار شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: با پیگیری های انجام شده از سوی مسئولان استان و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور بیش از 30 واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین بار دیگر مشمول معافیت مالیاتی شدند.

رضا صفاری در این باره اظهارداشت: در سالهای گذشته موضوع برخورداری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین قزوین از معافیت های مالیاتی ناشی از شعاع 120 کیلومتر با چالش مواجه شد و برخی واحدهای از این موضوع استثنا شدند.

وی اضافه کرد: معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در شهرک صنعتی کاسپین قزوین از سال 94 شامل این واحدها نشد اما در سال 97 قانونی وضع شد که این معافیت را شامل شد اما فقط برای کسانی که مجوز آنها قبل از سال 97 صادر شده بود مورد موافقت قرار داشت.


مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین یادآورشد: بر این اساس واحدهایی که پروانه بهره برداری آنها در سال 97 صادر شده بود مشمول این معافیت بودند و قبل از آن می بایست مالیات پرداخت می کردند که این اختلاف موجب بروز نارضایتی برخی واحدهای صنعتی شده بود.

صفاری تصریح کرد: با پیگیری استاندار محترم، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و نمایندگان و نیز مدیران دستگاههای اجرایی توانستیم صدای تولیدکنندگان را به مسئولان کشوری برسانیم و آنها توجیه شوند تا این خلاء که به حدود 30 واحد ظلم می شد را جبران کنند که خوشبختانه این مشکل برطرف شد.

این مدیر صنعتی اظهارداشت: بر اساس موافقت ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور و مصوبه هیئت وزیران واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده از تاریخ اول فروردین سال 1395 و به بعد همچنان از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیت های مستقیم با رعایت مقررات برخوردار می شود.

5512157

صفاری گفت: جای خرسندی دارد که پیگیری های مدیران استان نتیجه بخش بود و از این پس بیش از 30 واحد صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین نیز می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شده و با انگیزه بیشتری به تولید ادامه دهند.

وی از همکاری و حمایت های استاندار قزوین و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تشکر و قدردانی کرد./برنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.