ممنوعیت صادرات انواع ماسک

نوع قانون : بخشنامه
محل صدور : وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاریخ : 1399/04/17
شماره قانون: 60/96879
عنوان قانون : ممنوعیت صادرات انواع ماسک
متن کامل قانون: بخشنامه ممنوعیت صادرات انواع ماسک طی نامه شماره 60/969879 مورخ 99/04/17 ابلاغ شد.
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.