موافقت کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی با انجام تشریفات واردات از محل سهمیه سالانه پس از تاریخ پروانه صادراتی

نوع قانون : قانون و دستورالعمل


محل صدور :وزارت امور اقتصادی و دارائی


تاریخ : 1400/04/28


شماره قانون: 1400/560665

عنوان قانون :


موافقت کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی با انجام تشریفات واردات از محل سهمیه سالانه پس از تاریخ پروانه صادراتی
متن کامل قانون:

️‌


اطلاعات و متن کامل در لینک ذیل می باشد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.